งาน โฆษณา สื่อ ใน บางพลัด 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
15 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-189401
Marketing Executive

Responsibilities :

 • จัดทำแผนการตลาด  กำหนดแนวทางการขาย  รายการส่งเสริมการขาย งบประมาณการตลาด
 • จัดหากิจกรรมการตลาดใหม่ๆที่สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • วางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมการตลาด
 • สื่อสาร ติดตามแผนกิจกรรมการตลาด  และวัดผลกิจกรรมในแต่ละช่องทาง
 • วางแผนการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ  เช่น Website, Mobile Application, Facebook, Line, Youtube  etc.
 • จัดทำรายงานและผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลของแต่ละกิจกรรมแต่ละครั้ง ทั้งปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เช่น ข้อมูลคู่แข่งขัน ช่องทางการจัดจำหน่าย พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น
 • ดำเนินการสนับสนุน และผลักดันฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย

Qualifications:   

 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ การตลาด  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการบริหารงานและวิเคราะห์ทางการตลาด
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจเคมีเกษตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

To apply online please click the 'Apply' button below. For a confidential discussion about this role please contact Khun Sunisa on Tel.02-435-5778-9.

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

P. Chemitech Co., Ltd.
บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสารเคมีเกษตร ภายใต้สัญลักษณ์ "ตราหมาแดง" ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายของเกษตรกรชาวไทย มายาวนานถึง 48 ปี และมีบริษัทในเครือ คือ  บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2537 ทำหน้าที่ผลิตสารกำจัดวัชพืชภายใต้ตราสินค้าหมาแดง โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 2 บริษัท กำลังขยายกิจการและต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นจำนวนมาก

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที