งาน การผลิต ใน บางบัวทอง 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: NB-7205
QC Staff

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ควบคุม , ประกันคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และมีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

 • ปฏิบัติงานที่โรงงานบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 น.-17.00 น.

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:
  บางบัวทอง, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

S & Sons Trading Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที