กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
15 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-146504
Content Editor

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียนบทความ เขียนหนังสือ งานด้าน Copy write หรือการเขียนงานในสื่อออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยขั้นสูง และมีทักษะในการพัฒนางานเขียนให้น่าอ่าน   ถูกต้อง และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และภาพลักษณ์ขององค์กร
 • มีความสามารถในการอ่าน และทำความเข้าใจเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษในระดับดี เพื่อนำมาใช้ประกอบในงานเขียนบทความภาษาไทย รวมทั้งสามารถตรวจทานงานเขียนภาษาอังกฤษได้ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแก้ไข
 • หากมีประสบการณ์ในการเขียนงานเพื่อสุขภาพของโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์

 คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • รักการเขียน และการอ่าน มีความสุขในการพัฒนางานเขียน
 • เข้าใจมุมมองทางการตลาดขั้นพื้นฐาน เข้าใจแบรนด์
 • มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบในงานสูง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ตรงต่อเวลา มีความคล่องตัว และทำงานเป็นทีม
 • ทีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

 รายละเอียดของงาน

 • ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเพื่อนำเสนอ และวางโครงสร้างรูปแบบ และเนื้อหา (Content) ทั้งระบบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร
 • ประสานงานกับหน่วยต่างๆในแผนกการตลาดและสื่อสารการตลาด เช่น แผนกพัฒนาธุรกิจ แผนกการตลาดดิจิตอล แผนกสื่อสารการตลาด แผนกครีเอทีฟ รวมทั้ง หน่วยงานอื่นๆในองค์กร เพื่อพัฒนาเนื้อหา และบทความทางการตลาดสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอล
 • รับผิดชอบในการค้นคว้าข้อมูล และเขียนเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เช่น   โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว newsletter บทความสำหรับเวบไซต์ บทความสำหรับ Blog บทความสำหรับ VDO เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำปี คิดถ้อยคำ และข้อความ   (Copy write) สำหรับสื่อโฆษณา รวมทั้งเขียนงานตามที่ได้รับมอบหมาย และตรวจสอบความถูกต้องของคำ และบทความก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายใน เพื่อบริหารจัดการควบคุมงบประมาณเกี่ยวกับการแปลเนื้อหาภาษาต่างๆ สำหรับเวบไซต์ และสื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางการตลาดให้เป็นไปตามแผน และวัตถุประสงค์

 

เงินเดือน  :  เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

วิธีสมัคร : คลิกปุ่ม "สมัครงาน"

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-3612727 ต่อ 3949, 3946 หรือ 093-9958335

wedsite : www.thainakarin.co.th


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจโภชนาการ ธุรกิจความงาม
 • สถานที่ทำงาน:
  บางนา, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Thainakarin Hospital Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED Mission To develop personnel competency, satisfaction and pride in the hospital To elevate the health care quality to be a world-class standard. To progressively proceed with continuous and sustainable development of the hospital. To achieve the best hospitality with a warm and family-like treatment that creates lasting impressions. To manage in accordance with the principles of good governance.   "Thainakarin Hospital” it renders inpatient and outpatient and 24-hour emergency medical services by a multidisciplinary team of specialized doctors with state-of-the-art and high-standard facilities. On-site and mobile health check-up services are also provided. Currently staffed by more than 300 doctors and 500 nursing staff, the Hospital has an inpatient bed capacity of 190 and daily outpatient capacity of 2,000.   In firm commitment to navigate the organization into the transformation era under harmonious coexistence in the society, Thainakarin Hospital resolves to actively be a good member of quality society under the slogan “Thainakarin…the Hospital you can trust,” as follows:             1. Thainakarin Hospital is determined and dedicated to developing medical care that is easy access, high quality and reasonable prices.             2. Thainakin Hospital shall train and develop young personnel to be the future of the Hospital that is prospering now and ahead. Website :  www.thainakarin.co.th

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที