กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
14 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-213802
General Manager (HRM / HRD / Administration) 1 Position

Job Description:

 • Response for overall HRM/ HRD (major duty), and general Office Management, Administration, General Affairs
 • Participate in company vision and mission determine as well as policy and target
 • Determine policy, strategy and operation plan in operation field of SI Group to conform to the company's policy and business plan
 • Promote and present Company image to customer, employee and business partners both local and foreign country
 • Follow up, approve and control on budget using of the Plants, to conform as plan
 • Control and follow up the operations and countermeasures, also development result and operation of departments in operation field and conform to determined target and strategy
 • Report the operation result, problem and difficulty of all plants and propose the countermeasure and improvement method to President
 • Communicate the policy of SI Group to subsidiary and control to operate follow the policy appropriately
 • Management on employee of HR, Office Management, Admin, General Affairs, follow up, determine target and performance evaluate. Counsel and plan on subordinate development. Moreover, provides recommendations for improvement on the performance of their subordinates
 • Provide opportunities and development on executives for effective management within their responsibilities
 • Development on work as well as building the morale of the subsidiaries team to be always in high level
 • Mind in customer satisfaction and respond customer needs also attend in customer activity
 • Other job assigned by President

Qualifications and competencies:

 • Male or Female. Age between 40-45 years old. Thai nationality only.
 • Bachelor degree or higher in any related fields (Human Resource Management, General Management, etc.)
 • At least 10 years of experiences in high managerial level in all related functions
 • Good command of English literacy (both spoken written).
 • Ability to handle multiple tasks and communicate clearly and accurately.
 • Good supervisory skills, decision-making ability, effective communication, time management ability and stress management ability.
 • Proactive attitude with proven ability to implement solutions to problems.
 • Able to work under pressure and to tight deadline
 • Experiences in employee relation (ER) is an advantaged,

 Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salary, and enclosing a recent photograph to apply online:

Siam Motors Industries Co., Ltd.
159 Srinakarin Road,Bangna Tai Sub-District,
Bangna District,Bangkok 10260
Tel 02-7467530


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Siam Motors Industries Co.,Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!! Siam Motors Industries Co., Ltd. is a subsidiary of Siam Motors group, a Nissan Forklift dealer, requiring staff to support an expansion to fill in the following positions:
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที