กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

26 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-256546
Sales Representative/พนักงานขาย

Job descriptions

 • Actively present company product and services to agents, IBs and customers.
 • Increase sales from potential customers and searching for agent and IBs.
 • Follow up and maintain customer relationships.

Qualification

 • Male/Female more than 22 years old.
 • Have experiences in Forex Industry, stock market, bank or insurance.
 • Experience as a Forex Sales is advantaged.
 • Strong communication and negotiation skill.

รายละเอียดงาน

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้กับลูกค้าและตัวแทน IBs
 • เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเป้าหมายและจาก IBs
 • ติดตามและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชาย / หญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Forex การธนาคาร หรือประกันภัย หรือมีประสบการณ์ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ / การลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 • มีประสบการณ์การเป็นพนักงานขาย Forex จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

Benefits

 • High Commission
 • Social Security
 • Bonus
 • Outstanding Performance Rewards


Work Time:  Mon-Fri 09:30-18:30

AK Service Thai Co., Ltd.

191/39 CTI Tower, 22nd Floor,  

Soi Sukhumvit 16, Sukhumvit Road,

Klong Toey, Klong Toey ,

Bangkok,10110


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

INFINOX CAPITAL LIMITED
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที