งาน ประกันภัย ใน คลองเตย 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-152066
Patient Solutions Assistant (Nursing)

Job description and responsibilities:

 • To make contact with patient via phone or email verify patient's personal information on registration form.
 • To assist and ensuring that program product are delivered within the appropriate service level and standards including. 
 • To take responsibility for provision of personalized patient or customer case management.
 • To liaise with patient and clients to deliver goods to patient or customer effectively.  

Qualifications:

 • Male or Female.
 • Maximum age of 35 years old.
 • Bachelor's Degree in nursing or related field.
 • Good skill in communication and management.
 • Basic computer literacy. 

 

How to apply:

Interested applicants are invited to submit your updated resume by click “Apply Now” or more information please contact 02-6569800 ext. 1302 Khun Narucha

Zuellig Pharma Limited

9th Floor Ploenchit Center | 2 Sukhumvit Road | Klongtoey | Bangkok 10110

www.zuelligpharma.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Zuellig Pharma Ltd.
https://www.zuelligpharma.com/
  Zuellig Pharma  is Asia Pacific’s trusted pharmaceutical and healthcare distribution and logistics specialist since 1922. Zuellig Pharma is the region’s leading healthcare services provider. Through a broad range of innovative tailored services, the company’s objective is to help healthcare companies capture and realize the full market potential of the fast-growing dynamic healthcare markets in Asia.  The company provides targeted solutions aimed at meeting the constantly evolving needs of healthcare companies, from distribution of pharmaceuticals, medical devices and clinical trial materials, sales and marketing outsourcing, patient-centered programs to a full range of retail pharmacy services. With established networks and facilities across 13 Asian countries, and serving over 290,000 doctors, hospitals, pharmacies and clinics, Zuellig Pharma provides healthcare companies with critical market insight, enabling them to keep pace with market expansion, implement best practices, and reach new levels of growth and profitability     Website www.zuelligpharma.com  
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที