งาน Production ใน กาญจนบุรี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: KCB-264
Production Engineer (Mechanical) - กาญจนบุรี

Responsibilities:

 

 • ดูแลความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและคุณภาพกระดาษที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ โดยการปฎิบัติงานต้องสอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาวางข้อกำหนดและมาตรฐานทางวิศวกรรม พิจารณาคัดเลือกติดตั้งและตรวจรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องการซื้อมา เพื่อใช้ในงานโครงการลงทุน
 • อบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตกระดาษ รวมถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพ เทคโนโลยีและวิศกรรมการผลิต การควมคุมเครื่องจักรที่ติดตั้งใหม่ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Qualifications:

 

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (G.P.A. > 2.70)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • อายุไม่เกิน 30
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC > 550)
 • มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโรงงานวังศาลา กาญจนบุรี

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ ปิโตรเคมี
 • สถานที่ทำงาน:
  กาญจนบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
https://www.scg.com/landing/index_en.html
SCG as a leading business conglomerate in the ASEAN region, SCG has carried out business in line with the sustainable development approach under corporate governance principles for 100 years. SCG was established in 1913 to produce cement, a main building material for infrastructure which was vital to the nation’s development at that time  Since its founding, SCG has grown and expand into a diversified group of operations encompassing  three core  business units: SCG Cement-Building Materials, SCG Chemicals and SCG Paper. Chemicals, Paper.  SCG and its subsidiaries for fiscal year 2012, which showed Revenue from Sales of 407,601 Million Baht (US$13,115 Million) SCG has pledged its commitment to ongoing business, creating innovative products, services, process, and business models to create higher value and address the needs of all concerned parties. SCG continually rejuvenates itself to sustain business leadership in the ASEAN region, while being internationally competitive. SCG has also received national and international prestigious awards and recognition in various areas. This enhances SCG’s competitiveness in the global market. Further, SCG is dedicated to contributing to sustain growth and development of every community where we operates. We are now seeking for professionals who are dynamic and initiative to join with us.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที