กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

02 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: KCB-271
ผู้จัดการฝ่าย/ผู้อำนวยการฝ่าย ป้องกันโรคและสุขภาพอนามัยสุกร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนด้านสุขศาสตร์ เพื่อป้องกันโรคสัตว์ (สุกร)
 • ควบคุมด้านสุขศาสตร์ เพือป้องกันโรคของสุกรในฟาร์ม
 • ดูแลด้านสุขศาสตร์ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานเพื่อป้องกันโรคของสัตว์(สุกร) ภายในฟาร์ม
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 10 ปี

ระบุสวัสดิการตามตำแหน่งงาน:                   

 • เครื่องแบบพนักงาน (เสื้อฟอร์ม)  6 ตัว                    
 • ประกันการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน                    
 • ประกันสังคม                    
 • หอพัก                    
 • ห้องสมุด                    
 • ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย                    
 • การปรับค่าจ้างประจำปี(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)                    
 • โบนัสตามผลประกอบการ(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)                    
 • อื่นๆ  ตามระเบียบของบริษัทฯ  

                                                     

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

กลุ่มบริษัทอินเทคค์

77/12 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ตำบลนาโคก 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034-886-132-156 ต่อ 1062-1064 
โทรสาร 034-851-132

 

Website: www.inteqcgroup.com 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันชีวิต

  INTEQC Group  was established in 1999 to manufacture and market shrimp feed. With a solid, high-profile reputation based on experience, know-how and a technical capability, the company's main shrimp feed products: INTEQC ,NEO , WAVE ,DIAMOND, FRESH and STARTEQC. In 2007  , the new feed plant was built , to produce and market fish and swine feeds, under the brands , FISH FIRST and PERFEQC.   Company web-site   http://www.inteqcgroup.com  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที