กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-237372
Content Marketing Lead

Let’s do business!

The core function of a content specialist is to understand the business goals and users’ journey & needs (B2C & B2B), develop and execute a content strategy that drives brand, thought leadership and conversions and collaborate to deliver relevant content that brings the business and users together


Key Responsibilities:

 • Understand and develop insights into consumer demand and consumer segments (for both candidate and hirer)
 • Develop content strategy and framework (based on the insights) that meets the business objectives and aligned with marketing goals.
 • Develop editorial calendar and content ideation framework and ensure in-country markets' content team are on board.
 • Lead and assist in SEO content optimization, content distribution and content marketing strategy (owned, earned, paid) for online channels and social media platforms to increase marketing specific metrics.
 • Conduct content audits as well as gap analyses.
 • Provide insights and analytics support in channel performance and user’s engagement metrics.
 • Responsible for editorial and style guides including liaising with content writers including freelancers to ensure brand consistency.
 • Oversee all marketing content initiatives to ensure customer engagement, brand consistency and a positive customer experience.
 • Devise and implement improvements to best practices, tools, and processes.
 • Research and analyze industry related keywords, high competition, quality, longtail
 • Able to write powerful calls-to-action to convert website visitors
 • Writing effective SEO content for blogs, websites and social media accounts
 • Keeping updated on both white hat and black hat SEO strategies to stay within search engine guidelinesRequired Experience and Skills:

 • Degree in Digital Marketing, Digital Journalism, Digital PR, Communications or relevant field..
 • Proven work experience as a Content Marketing, Growth Marketing and SEO with firm understanding of user experience and needs
 • Strong understanding of search engine optimization (SEO) and paid performance marketing
 • Strong analytical skills and firm understanding of web traffic metrics
 • Hands on experience with WordPress, CMS, SEMrush or any other SEO tools
 • Basic technical knowledge of HTML and web publishing
 • Familiarity with social media
 • Fluent in Thai and English
 • Outstanding ability to think creatively, strategically, and identify and resolve problems
 • Excellent verbal and written communication skill
 • Ability to work within a team and independently
 • Strong organizational, time management, and analytical skills
 • Leadership in project management and collaboration within department, across department and across countries.
 • Believed in aiming high to deliver world-class results and yet, not forgetting to care for others


If you are passionate, driven and looking for a new and exciting opportunity within a successful and growing company, this may be the right role for you.

Interested candidates, please submit your online application in English with recent photograph, stating personal detail with full history of working experience, current and expected salary via Apply Now button.

 

JobCute Recruitment (Thailand)

1 Empire Tower III, Unit 2607-2608

26th Floor, South Sathorn,

Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

Website: www.jobsdb.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

JobsDB Recruitment (Thailand) Limited
JobStreet.com and jobsDB.com (A SEEK Company) is the leading job portal and Asia's preferred destination for candidates and hirers. As part of the SEEK family, we leverage world-class products to match talented candidates with reputable hirer across the region. We are a multinational Company and our presence span across 8 countries namely Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines and Vietnam, China. We are committed and focused on "Improving lives through better careers".

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที