กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
03 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-142084
Senior Account Executive / Account Executive (Consumer Product) Online Station

Job Propose :

 • รับผิดชอบการขายโฆษณาประเภทออนไลน์และงานขายงานประเภท Project ให้กับบริษัทคู่ค้าของบริษัท
 • ดำเนินการเข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อนำเสนอโฆษณาและ Update งานกับลูกค้า 
 • ดูแลการขายโฆษณา และรับเป้าหมายการขาย 
 • ประสานงานและเสนองานกับบริษัทลูกค้า บริษัท Consumer Product 
 • ออกขายงานและเยี่ยมลูกค้า  
 • จัดทำ Report รายวัน Update ผู้บังคับบัญชา
 • ดูแลและจัดทำเอกสารด้านงานขาย
 • ประสานงานและร่วมงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในองค์กร

 Key Responsibilities

 • ดูแลและรับผิดชอบ การขายโฆษณาประเภทออนไลน์ตามเป้าหมาย
 • ดูแลและรับผิดชอบ การขายประเภทงาน Project ตามเป้าหมาย
 • ดูแลและรับผิดชอบงานเอกสารในการขายและการทำ Report

Qualification and Experience

 • เพศ: ชาย/หญิง อายุ: 25 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี กับการขายโฆษณาประเภทออนไลน์ เช่น Website, Facebook, Online Content
 • การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ภาษา: อังกฤษ (พูด, อ่าน, เขียน ปานกลาง) หากดีจะได้รับพิจารณาพิเศษ

 Skill and knowledge

 •  มีความรู้และความเข้าใจ ในธุรกิจการขายโฆษณา ประเภทออนไลน์
 • มีความชอบเกี่ยวกับเกม (ในระดับปานกลาง)
 •  มีความรู้และความเข้าใจในการให้บริการ เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ตนรับผิดชอบอย่างถูกต้อง
 • มี Connection ลูกค้า Direct และ Agency ที่สามารถนำเสนอ Media OS มากกว่า10 บริษัท
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์การขายในรูปแบบ Planner ได้ระดับพอใช้
 • จัดทำแผนและทำ Presentationได้ด้วยตนเองได้ ระดับพอใช้
 • สามารถจัดทำ Presentation และ สามารถใช้ Program Microsoft Office ได้

  

Interested persons should apply in person with a resume, transcript and a recent photo to the Human Resources at True Tower, Monday to Friday, between 9.00 am 4.00 pm; or mail your resume via APPLY NOW

Human Resources ,
TRUE Corporation Public Company Limited
18 True Tower, Ratchadapisek Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310


รายละเอียดงาน:

True Corporation Public Company Limited
http://www3.truecorp.co.th/new/home

True Corporation Plc is Thailand’s convergence lifestyle leader, offering an unrivalled selection of integrated communications services and solutions. These include TrueMove, Thailand’s third-largest mobile provider and our largest business by subscriber numbers and revenue; TrueOnline, the country’s largest Broadband and dial-up Internet provider and the largest fixed-line phone operator in the Bangkok Metropolitan Area (BMA); and TrueVisions, the only nationwide pay-TV company. Two other important parts of our business are TrueMoney, which offers e-commerce services, and TrueLife, which provides digital content across the Group and also includes the chain of True Coffee shops. together we can make it true

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที