งาน โฆษณา สื่อ ใกล้ MRT บางซื่อ 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
04 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-185548
Sr.Account Executive/Account Manager(TV Advertisement Sales /Broadcasting & Media /Content & Media)

Job Propose :

  • นำเสนอข้อมูลการดำเนินธุรกิจ,  แนะนำบริษัทฯให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ใช้บริการโฆษณาผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเห็นโอกาสและประโยชน์ในการเลือกใช้สื่อโฆษณาและสปอนเซอร์รายการผ่านช่องทางของบริษัท รวมถึงการสร้างรายได้จากการขายโฆษณา, สปอนเซอร์รายการ และ อื่นๆ ตามแผนการดำเนินงานที่บริษัทกำหนดไว้

Responsibility : 

  •  - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือตัวแทนสื่อ (Media Agency) ซึ่งมีศักยภาพตามประเภทกลุ่มงานขายที่ดูแลเพื่อสร้างรายได้ตามแผนงานที่กำหนดขึ้น      
  • ประสานความร่วมมือกับทีม Media Solutions เพื่อจัดทำแคมเปญโฆษณาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และงบประมาณของลูกค้า 
  • ประสานความร่วมมือกับทีม Operation Support ในการนำสัญญาที่ลูกค้าตกลงใช้โฆษณาและสปอนเซอร์รายการตามที่บริษัทเสนอไปบันทึกในระบบ ATS และ จัดทำรายงานสรุปการออกอากาศโฆษณาเพื่อเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า 
  • มีส่วนร่วมในการนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าพบลูกค้ามาแลกเปลี่ยน แนะนำ รวมถึงพัฒนาทีมงานขายรุ่นใหม่ (พนักงานเข้าใหม่หรือพนักงานระดับ Account Executive) ให้มีความพร้อมและมีการเตรียมการที่ดีก่อนเข้าพบลูกค้า เพื่อให้สามารถปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามอัพเดทข้อมูลผังรายการ รวมถึงรายละเอียดเบื้องต้นของรายการสำคัญในช่องรายการที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูล ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกใช้โฆษณาและสปอนเซอร์รายการกับทางบริษัท

Qualification

         -  ปริญญาตรี ทุกสาขา

Experience 

  •      ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านการขายโฆษณาจากช่องทีวี, สถานีโทรทัศน์ต่างๆ 
  •      ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในบริษัทกลุ่ม Media Agency จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Skill  and knowledge

(1) มีทักษะการปิดงานขายที่มีประสิทธิภาพ  

(2) มีทักษะการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์      

(3) สามารถปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ในภาวะตึงเครียดได้เป็นอย่างดี

(4) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมเบื้องต้น Excel และ Power Point เป็นอย่างดี

(5) มีบุคลิกชอบการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่อย่างสม่ำเสมอ

(6) มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาในที่สาธารณะในระดับที่ดี 

 

Interested persons should apply in person with a resume, transcript and a recent photo to the Human Resources at True Tower, Monday to Friday, between 9.00 am 4.00 pm; or mail your resume via APPLY NOW

Human Resources ,
TRUE Corporation Public Company Limited
18 True Tower, Ratchadapisek Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310


รายละเอียดงาน:

True Corporation Public Company Limited
http://www3.truecorp.co.th/new/home

True Corporation Plc is Thailand’s convergence lifestyle leader, offering an unrivalled selection of integrated communications services and solutions. These include TrueMove, Thailand’s third-largest mobile provider and our largest business by subscriber numbers and revenue; TrueOnline, the country’s largest Broadband and dial-up Internet provider and the largest fixed-line phone operator in the Bangkok Metropolitan Area (BMA); and TrueVisions, the only nationwide pay-TV company. Two other important parts of our business are TrueMoney, which offers e-commerce services, and TrueLife, which provides digital content across the Group and also includes the chain of True Coffee shops. together we can make it true

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที