งาน โฆษณา สื่อ ใกล้ MRT บางกระสอ 17 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-188540
Account Executive

หน้าที่และความรับผิดชอบ / Responsibilities :

 • ติดต่อ ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงานฝ่าย Production/Content/Graphic
 • ดูแลลูกค้าและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว
 • ติดต่อหาลูกค้าใหม่ๆ สร้างยอดขายให้กับบริษัท
 • เข้าประชุมและรับบรีฟงานจากลูกค้า เก็บรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถถ่ายทอดให้กับทีมงานที่รับผิดชอบได้ อย่างตรงจุดประสงค์และครบถ้วน
 • ติดตามงานและตรวจสอบความถูกต้องของงาน ให้ตรงตามที่ได้รับบรีฟมาจากลูกค้าและส่งงานได้ตรงตามกำหนดเวลา
 • สามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนงานก่อนเริ่มงาน (Proposal)
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงาน(Report) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารและติดต่อประสานงานที่ดี
 • มีความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม และโบนัส

เงินเดือน :

 • สามารถต่อรองได้ ตามคุณสมบัติและประสบการณ์

 

Contact Information

Kanokporn Phoomsaap 

Big Think Co., Ltd.

68/2 Kamphaeng Phet 6 Road,Ladyaow, Chatuchak, Bangkok.

Tel. 02-147-5658 

Website : www.bigthink.co.th

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ

BIG THINK CO.,LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที