งาน โฆษณา สื่อ ใกล้ BTS อโศก 32 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-237889
Strategic Marketing

Responsibilities

 • Manage media online plan as set
 • Working with related unit to create marketing campaign to achieve Company's goal
 • Manage and optimize marketing budget of each project or campaign
 • Coordinate with Creative & Production team / Record label / Artist / Online influencer / Key opinion leader to create content as assigned
 • Be responsible to manage content on digital platform channel

Qualification

 • Bachelor Degree in related field 
 • At least 3-5years in marketing , strategic planner or digital marketing position 
 • Highly strategic and capable of driving internal stakeholders to a consensus on important issues
 • Board and deep dive knowledge of Digital and Social Media, especially Online Media Advertising, will be advantage

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

GMM Grammy Public Company Limited
http://www.gmmgrammy.com/en/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที