กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148683
Creative content editor/เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สร้างสรรค์พัฒนาเนื้อหา, งานเขียน, โฆษณา, งานวีดีโอ, Social Media ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ถ่ายทำและตัดต่อคลิป Video ด้วย Program บนเครื่อง Mac
  • นำเสนอไอเดีย, นำเสนอผลงานเพื่อขายงานโฆษณาให้กับลูกค้า
  • ประชุมทีมนำเสนอแนวความคิดในการเล่าเรื่องตามโจทย์ของลูกค้า
  • นำเสนองานรูปแบบใหม่ๆในการสื่อสารผ่าน Online Platform ให้กับทีม
  • เข้าใจการทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์และ Infographic
  • สื่อสารและประสานงานกับฝ่ายการตลาดฝ่ายออกแบบเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ในเวลาที่จำกัด
  • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีอายุไม่เกิน 30 ปีคณะนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์กระตือรือร้นชอบหาข้อมูลและเปิดรับสื่อและข้อมูลใหม่ๆเสมอ
  • มีความเป็นตัวของตัวเองมีจุดยืนของตัวเองแต่ก็เปิดกว้างสำหรับข้อมูลจากผู้อื่นหรือส่วนอื่นๆ
  • มีทักษะด้านงานเขียนที่หลากหลายโดยเฉพาะแนวเขียนที่สั้นกระชับ
  • มีทักษะในด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะด้านการสื่อสารสามารถรับบรีฟจนถึงปิดงานกับลูกค้าได้ด้วยตัวเอง
  • มีความละเอียดรอบคอบสามารถ re-check ข้อมูลความถูกต้องได้
  • มีความรับผิดชอบสามารถทำงานภายใต้เวลาที่กำหนดและภายใต้แรงกดดันได้
  • มีความรู้ความเข้าใจในงานโฆษณาสามารถถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวตัดต่อ VDO ได้
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Google G Suites, Apple iWork, Microsoft Office
  • สามารถใช้งานอุปกรณ์ที่ต่าง platform ได้ เช่น MacOS, Windows, Androids, iOS
  • มีตัวอย่างผลงานส่งมาให้พิจารณาเบื้องต้นทาง Email

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ

Coon Media Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที