กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148683
Creative content editor/เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์พัฒนาเนื้อหา, งานเขียน, โฆษณา, งานวีดีโอ, Social Media ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ถ่ายทำและตัดต่อคลิป Video ด้วย Program บนเครื่อง Mac
 • นำเสนอไอเดีย, นำเสนอผลงานเพื่อขายงานโฆษณาให้กับลูกค้า
 • ประชุมทีมนำเสนอแนวความคิดในการเล่าเรื่องตามโจทย์ของลูกค้า
 • นำเสนองานรูปแบบใหม่ๆในการสื่อสารผ่าน Online Platform ให้กับทีม
 • เข้าใจการทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์และ Infographic
 • สื่อสารและประสานงานกับฝ่ายการตลาดฝ่ายออกแบบเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ในเวลาที่จำกัด
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีอายุไม่เกิน 30 ปีคณะนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์กระตือรือร้นชอบหาข้อมูลและเปิดรับสื่อและข้อมูลใหม่ๆเสมอ
 • มีความเป็นตัวของตัวเองมีจุดยืนของตัวเองแต่ก็เปิดกว้างสำหรับข้อมูลจากผู้อื่นหรือส่วนอื่นๆ
 • มีทักษะด้านงานเขียนที่หลากหลายโดยเฉพาะแนวเขียนที่สั้นกระชับ
 • มีทักษะในด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะด้านการสื่อสารสามารถรับบรีฟจนถึงปิดงานกับลูกค้าได้ด้วยตัวเอง
 • มีความละเอียดรอบคอบสามารถ re-check ข้อมูลความถูกต้องได้
 • มีความรับผิดชอบสามารถทำงานภายใต้เวลาที่กำหนดและภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานโฆษณาสามารถถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวตัดต่อ VDO ได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Google G Suites, Apple iWork, Microsoft Office
 • สามารถใช้งานอุปกรณ์ที่ต่าง platform ได้ เช่น MacOS, Windows, Androids, iOS
 • มีตัวอย่างผลงานส่งมาให้พิจารณาเบื้องต้นทาง Email

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ

Coon Media Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที