งาน ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ใกล้ BTS หมอชิต 6 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148673
Account Executive (AE)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ดูแล ประสานงาน รักษาความสัมพันธ์ ติดตามงานทั้งกับลูกค้าและบุคลากรในองค์กร
 • รับผิดชอบการขายและยอดขายให้ได้ตามเป้า มองหาโอกาสใหม่ๆในการขยายฐานลูกค้าของบริษัท ขายงานและนำเสนอแพคเกจสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้า ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
 • จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผลงาน/ขายงาน ให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
 • รับ Brief ความต้องการของลูกค้า ทำสรุปรายงาน เพื่อสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมการตลาด และดีไซน์เนอร์
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลาที่จำกัด
 • จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานด้านงานขายและการประสานงาน

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีพอประมาณ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความใฝ่รู้และความคิดสร้างสรรค์ เปิดรับการการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านงานโฆษณา ทั้ง online และ offline
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี มีไหวพริบในการเจรจาต่อรอง
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถการนำเสนอผลงาน สามารถปิดงานขายได้
 • ใส่ใจต่อรายละเอียดงาน และรายละเอียดของลูกค้าแต่ละราย
 • สามารถริเริ่มการมองหาโอกาสในการขยายฐานลูกค้าเองได้
 • มีทัศนคติที่ดีหรือมีความเข้าใจโครงสร้างของบริษัทขนาดเล็ก
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ

Coon Media Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที