งาน โฆษณา สื่อ ใกล้ ARL ลาดกระบัง 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 กันยายน 2562
รหัสงาน: BK-136493
Packaging & Graphic Designer/นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

Responsibilities and Qualification

 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟฟิค
 • ออกแบบ Logo และ CI
 • ใช้โปรแกรม Adobe illustrator / photoshop ได้คล่อง
 • เน้นการทำงานเป็นทีม
 • สามารถสื่อสารได้ดีและคล่องแคล่ว
 • สามารถดูแลและประสานงานลูกค้าได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาสูง

** ทักษะอื่นๆหากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ทักษะด้านขึ้นรูปทรงบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม 3D
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Butterfire Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที