งาน โฆษณา สื่อ ใกล้ ARL ลาดกระบัง 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-189859
Graphic Designer

We are Urgent Hiring !!!

 บริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงานที่ชอบความท้าทาย รักความก้าวหน้า มีความกระตือรือร้นในการทำงานมาร่วมงานกับบริษัทฯ

 

รายละเอียดงาน

 • ดูแล และออกแบบจัดทำงานกราฟิก สื่อโฆษณาออนไลน์ สิ่งพิมพ์ และ Marketing Material อื่นๆ
 • ตรวจสอบและควบคุมอัตลักษณ์องค์กร (CI) และ คุณภาพของงานกราฟิก
 • ประสานงานภายในฝ่าย Marketing และภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพท์ในการทำงานที่ดี

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรีด้านออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และรักในการออกแบบกราฟิกทุกประเภท
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator/Photoshop/ และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Graphic Design อย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

 

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี/ปรับเงินเดือนประจำปี
 • สิทธิเช่ารถยนต์ในราคาพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • อื่นๆ


รายละเอียดงาน:

Car Go (Thailand) Co.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที