งาน ประกันภัย ใกล้ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-154201
Sales Coach (เจ้าหน้าที่ประสานงานธนาคาร)

 

Sale Coach (เจ้าหน้าที่ประสานงานธนาคาร กทม./รังสิต/นครปฐม/พระนครศรีอยุธยา/สิงค์บุรี/อุบลราชธานี/ภูเก็ต)

Job Description:

 • บริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จัดการสาขาและพนักงานสาขาเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 • ดำเนินการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้กับพนักงานสาขา
 • ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอการขายเชิงเทคนิค และการตอบข้อซักถาม
 • จัดทำแผนการตลาดและส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • ส่งเสริม และสนับสนุนพนักงานสาขาให้สามารถดำเนินการขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

Qualification:

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสาร, การโน้มน้าวและเจรจาต่อรอง เน้นประสิทธิผลในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันชีวิต

SCB Life Assurance Public Company Limited
https://www.scblife.co.th
รากฐานแห่งความมั่นคง สู่ความสำเร็จที่คุณมั่นใจ SCB Life Assurance Public Company Limited บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ ให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ รวมทั้งประกันกลุ่ม แก่ทั้งลูกค้าบุคคล และสถาบัน บริหารงานและดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสากล และมีตัวแทนมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยมีรางวัลจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเครื่องรับรอง บริษัทไทย พาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งบริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกของประเทศ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มั่นคงและมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีเครือข่ายสาขาและจุดให้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในตลาดการให้บริการทางการเงินแก่กลุ่ม ลูกค้าบุคคล และมีบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ การันตีความไว้วางใจ เป็นหนึ่งบริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีสาขาให้บริการสูงสุดในประเทศ หนึ่งในบริษัทที่เติบโตรวดเร็ว และมั่นคงที่สุด ในตลาดประกันชีวิตไทย สินทรัพย์รวมมากกว่า 98,873 ล้านบาท (ณ มิถุนายน 2555) รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนา การบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ปี 2549 จากกรมการประกันภัย รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่น (TNQA) ต่อเนื่อง 25 ปี คนแรกของไทย รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ปี 2552 จากสำนักงาน คปภ.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที