กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
29 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-226687
Social Media & Content Creator (online gaming business)

We are looking to hire an enthusiastic Social Media & Content Creator to assist our busy marketing teamwork in the online gaming business.

Responsibilities

  •         Research industry-related topics
  •         Prepare well-structured drafts using digital publishing platforms
  •         Create and distribute marketing copy to advertise our company and products
  •         Interview industry professionals and incorporate their views in blog posts
  •         Edit and proofread written pieces before publication
  •         Conduct keyword research and use SEO guidelines to optimize content
  •         Promote content on social networks and monitor engagement (e.g. comments and shares)
  •         Coordinate with marketing and design teams to illustrate articles
  •         Measure web traffic to content (e.g. conversion and bounce rates)
  •         Update our websites as needed

 


รายละเอียดงาน:

3PEOPLE Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที