งาน โฆษณา สื่อ ใกล้ โรงพยาบาลศิริราช 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-232307
Online Marketing Coordinator
DEPARTMENT :            Food Business Department
REPORT TO :            Commercial manager
EMPLOYMENT TYPE :            Full time

POSITION OVERVIEW    
    
The Online Marketing Coordinator oversees the planning, implementation and ongoing maintenance of Corporate websites, digital marketing
campaigns including the development and implementation of all platforms, social media campaigns and all online promotional activity with budgetary     
requirements, brand communication and marketing strategies.    
    
MAJOR RESPONSIBILITY       
 • In association with the Commercial manager, devise online marketing plan including brand building and social media strategies
 • Provide real time social media customer support in collaboration with the marketing team members, graphic designer.
 • Monitor sales process from online posting to product delivery to customer
 • Consistent updating of marketing communication on Website, Facebook, Twitter, Line, Instagram
 • Maintain and update events and information on a regular basis to ensure all online information
 • Realized marketing trend, create online contents and post it on social media
 • Make & arrange customer review and rating information to use for new marketing strategies
 • Make a customer data sheet & report to commercial manager to understand purchase behavior
 • Make daily sales amount report
Qualification       
 • 2 years college degree or higher degree in business or marketing or related field
 • Minimum 4 years experiences with digital marketing and e-commerce platform
 • Highly motivated and energetic
 • Good at MS Office Excel, Word and PowerPoint
 • Able to do multi tasks
 
MedyCeles Co., Ltd. 455/598 Charansanitwong Rd., Bang Khunsri, Bangkok Noi, Bangkok, Thailand 10700                      

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Medy Celes Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที