งาน ประกันภัย ใกล้ โรงพยาบาลรามาธิบดี 9 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-149890
Pricing Analyst (Senior Officer) - Underwriting Division

Job Summary:

 • Provide pricing quotation
 • Provide necessary report (claim data, P&L, etc)

Job Description:

 • Apply pricing techniques to all lines of business.
 • Apply the knowledge of various pricing tools and awareness of the tools available.
 • Release the reliable and timely technical analysis, write proposals and actuarial reports to the management.
 • Apply the in-depth knowledge on market developments, competitive set and own position in the market.
 • Analyze and apply the knowledge of customer strategy and targets.
 • Apply the basic knowledge of accounting to analyze profitability.

Qualification:

 • Bachelor degree in Finance, Cost accounting, Insurance, Statistic, Mathematics or related field.
 • Minimum 3 years of experience in Pricing Analyst, Data Sciences, Insurance and New Business or other related fields preferably in service or insurance industry.
 • Analytical skills and familiar with insurance product.
 • Problem-solving skills and independent style.
 • Able to work under pressure and tight timeline.

Work Conditions:

 • Working Hours: 8.30 – 17.30 hrs.
 • Working Days: Monday – Friday
 • Location: Head office

Benefits:

 • Yearly performance-based bonus and salary increase
 • 8 days of annual leave and minimum of 14 public holidays
 • Health and life insurance
 • Provident fund
 • Roadside Assistance membership
 • Special allowances e.g.  marriage, childbirth, etc.
 • New Year’s party or outing

Interested applicants are required to submit a full detailed of qualifications and experience, and expected remuneration together with recent photo to:

AWP Services (Thailand) Co. Ltd.

7th Floor, City Link Tower, 1091/335 Soi Petchburi 35,
New Petchburi Rd., Makkasan,
Rajthevi, Bangkok 10400
Tel.02-264-8435
 
Visit Website : www.allianz-assistance.co.th


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
http://www.allianz-assistance.co.th/corporate/
Allianz Worldwide Partners is the world's largest Assistance and Travel Insurance Group. Since being founded in year 2000, Allianz Worldwide Partners Thailand has grown to become a clear leader in the Roadside Assistance field and has also established a strong market position in Travel Insurance. The company currently employs more than 500  caring and helping staff. As the world‘s leading assistance company, helping is in our DNA. And we don‘t just help our customers, our caring nature extends to our employees too. So if you live to help, and would like to work for an international network that offers development opportunities and really cares for its employees, contact us today and join our global family.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที