งาน ประกันภัย ใกล้ โรงพยาบาลรามคำแหง 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-149765
พนักงานกลยุทธ์องค์กร

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ในระดับชำนาญ
  • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ 

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด  ( มหาชน )  เป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ ดำเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัยมานานกว่า  68  ปี มีสาขาและศูนย์บริการทั่วประเทศ กว่า  165  สาขา ด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณภาพกว่า 2 ,200  คน  ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่ -  ประกันภัยรถยนต์ -  ประกันอัคคีภัย -  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง -  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการขยายงาน  ทุกตำแหน่ง ต้องมีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  บริษัท ฯ เสนอเงินเดือนและสวัสดิการที่น่าสนใจเช่น โบนัส ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยูนิฟอร์ม เเละสวัสดิการอื่นๆ    

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที