งาน ประกันภัย ใกล้ โรงพยาบาลพระราม 9 20 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-159160
Project-Based Management Specialist (Group Insurance)

We are launching a new Group Insurance Project on Ecosystem Platform for increased experienced journey to B2B and B2C.

Responsibilities:

Project Management 80%

 • Plan and organize business and information technology projects that are significant in scope.
 • Coordinate the work with other departments in the company to run projects.
 • Develop project plan, tracking progress, project communication and issue resolving.
 • Coordinating with Transformation Department to build Ecosystem Platform / API.

Marketing 20%

 • Conducting a marketing plan and presenting Group Insurance’s product for corporate.
 • Collecting and analyzing general data of customers.
 • Coordinating and participating the event in order to build a good relationship with customers.

Qualifications:

 • Bachelor degree in IT, Marketing, Business, or relevant.
 • Having knowledge Ecosystem and API would be plus.
 • Having a good presentation and coordinate skills.
 • Having experience in Marketing (if any).
 • Having Negotiable and Interpersonal skills.
 • Good command of English and computer skills.

Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo via "Apply Now"

Human Resources Department (Head Office)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

250 Ratchadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10310  
Tel. 0-2290-2406, 0-2290-6183 Fax. 0-2276-1997-8 Web Site: www.muangthai.co.th

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)
https://www.muangthai.co.th/en/home
URGENTLY REQUIRED !!! Muang Thai Life Assurance Public Company Limited is the first life insurance company to be granted Royal Patronage of H.M. The King to bear on its masthead the Royal Garuda. We are also the first life insurance company with the International Standard Certification, ISO 9001:2000. The operation of the company has expanded successfully countrywide by the operation of more than 100 branches under the visionary management of Mr. Photipong Lamsam, the Chairman, Mr. Poomchai Lamsam, the Chief Executive Officer, and Mr. Sara Lamsam, the President, with its current headquarter at 250 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310. The company will continue to develop our operation, human resource and customer service to further strengthen our position as a leading and financially sound insurance company. We also adhere to the good corporate governance in all aspects of the company’s development and wear proudly our slogan of "The Company for Forward Thinking People"

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที