งาน ประกันภัย ใกล้ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 22 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

04 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-219592
Agency Channel Manager/ผู้จัดารฝ่ายบริหารตัวแทน

Key Accountabilities

Responsible for insurance sales growth and lead sales for business expansion, responsible for strategy based on analysis.

 • Manage Frank’s sub and independent agency force of over 2,000 agents
 • Build and maintain relationships with Agents, managers and other agency team leaders
 • Campaign and contest management designed to incentive agency network to drive up sales
 • Responsible for increasing sales to meet targets set by CEO
 • Build a high level of confidence on service, technology, and responsiveness to market needs for agency team
 • Strengthen the channels and improve the processes through continuous development
 • Conducts sales meetings and participates in broker meetings to ensure Agency and Customer satisfaction and client retention
 • Manage agency complaints, requests and issues throughout the sales cycle
 • Work and coordinate with other departments on operations, after-sales policy issuance, finance, HRD training and technological improvements
 • In charge of your own PnL within the company
 • Report directly to the CEO
 • Manages the day to day activities of sales team to achieve new group membership enrollment goals.

 

Qualifications

 • Thai nationality, Male/Female Age 35 - 40 Years old.
 • Min 5 years-experience in Insurance Company with sales function
 • Ability to build and maintain good relationships with sales people
 • Bachelor's degree in relevant field of study
 • Demonstrated understanding of competitor's strengths, weaknesses and strategies.
 • Demonstrated strategic thinking and planning skills.
 • Experience using effective verbal and written communication skills.
 • Experience in strong interpersonal, public presentation, and persuasion skills.

 

What You Can Expect from Us

 • The opportunity to take ownership of optimization and actively involved in driving growth and scaling the business
 • Freedom to run your own PnL within the budget and targets provided by CEO
 • Continuous training and mentoring opportunities
 • An entrepreneurial, international and highly motivated team with flat hierarchy
 • A team that will challenge you and help you reach your highest potential
 • A fun and supportive working atmosphere

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Frank Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
Frank.co.th is Thailand's fastest-growing FinTech platform. Our mission is to make insurance easier, faster, cheaper and better for Thai consumers.  We are the next generation insurance provider, combining web technology with product expertise. 1. Who are we? frank.co.th is the latest and greatest fintech startup in Asia. What makes us different from all the others? We are fully funded and are in partnership with the big shots We have a great team from Goldman Sachs, Compare Asia, Pacific Century Group, Moxy, Eatigo, aCommerce, and more! We have a penguin as our mascot   Our positioning is to offer users the insurance you need, at the price you can afford in a language you can understand.   2. What are we looking to achieve? In one sentence,  we want to be the Geico of Asia. For those of you who don’t know, Geico is an online insurance company owned by Warren Buffet and is worth around $16 Billion!   frank.co.th will initially focus on disrupting motor insurance in Thailand where it sees great potential due to an "old school" distribution model based on extensive use of brokers and agents that makes for sub-par efficiencies. With a talented team of ecommerce specialists and forward thinking individuals, Frank is poised to be the number one insurance company online.   3. How will we achieve this? Frank is aware that insurance is a boring marketing and one of the first things we are going to do is change that mindset. To do that we have enlisted the help of one of the most lovable creatures known to man; the penguin. Frank the Penguin will not only give customers the best policies for them, but he will also be straightforward with you and explain everything in a way even babies will understand.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที