งาน โฆษณา สื่อ ใกล้ โรงพยาบาลนครธน 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
05 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-185157
Creative (วิดีโอ)

ลักษณะงาน

- ออกแบบการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอ บทความ Info graphic ได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ

- ออกแบบสื่อให้เหมาะสมกับฃ่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น Website. Facebook, You tube

- เขียนสคริปต์วิดีโอเพื่อการถ่ายทำและตัดต่อ (Script outline, Shooting script, Editing script)

- ดูแลการผลิตสื่อต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จเป็นชิ้นงาน (ค้นคว้าข้อมูล เขียนสคริปต์ ควบคุมการถ่ายทำ สัมภาษณ์ ควบคุมตัดต่อ)

คุณสมบัติ

- จับประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี

- รักการเรียนรู้ หุูตากว้างไกล สนใจเรื่องรอบตัวและสถานการณ์โลก

- มีทักษะในการพบปะผู้คนเพื่อสัมภาษณ์ เรียบเรียงเนื้อหาให้น่าสนใจ

- หากสำเร็จการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Roong - Aroon School Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที