งาน โฆษณา สื่อ ใกล้ โรงพยาบาลกรุงเทพ 22 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-237516
Network Support Supervisor

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานและบริหารทีม
 • สร้างและจัดการเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานรวมถึงขั้นตอนการช่วยเหลือสาขา
 • รับผิดชอบสำหรับการประสานงาน สนับสนุนการทำงานของฝ่ายการจัดการและฝ่ายปฏิบัติการทุกช่องทาง
 • รับผิดชอบในการคิด ออกแบบกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมการทำงานและกระตุ้นการเติบโตของยอดพัสดุรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ภายในฝ่าย Network Management
 • ติดตามดูแลการทำงานของทีม วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 26-30 ปี/ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารทีม
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นขั้นตอนและสามารถวางแผนการทำงานได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ และสามารถอธิบายการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์การทำกิจกรรมและผลการทำกิจกรรมได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาภาษาไทย, ภาษาจีน (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ในระดับดีเยี่ยม
 • มีทักษะการใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ในระดับดีเยี่ยม
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

 

 

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

Flash Express Co., Ltd.
https://www.flashexpress.com/
Flash Express Co., Ltd. is a new venture setup in September 2017. We are in the business of last mile delivery.  The company has ambitious plans to expand their service all over Thailand and is looking to seek qualified candidates for the positions listed below.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที