กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-147021
Creative Designer

ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

 • ออกแบบงาน Web/Mobile Graphic สำหรับ งาน Pitching และงาน Production
 • วางแผนงาน Web/Mobile Design ในทีมงานให้เสร็จลุล่วงตามเวลา
 • ร่วมเก็บ Requirement งานด้าน Web Design, Mobile App 
 • ออกแบบ User Interface ให้กับลูกค้า
 • ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน Graphic

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี Fine Art, Web/Multimedia Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้น ในงาน Web Designer,  หรือ Mobile Designer
 • ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนองาน
 • ต้องการพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบ
 • มีความรู้ด้าน CSS, HTML, Responsive, Mobile App Design
 • ใส่ใจรายละเอียด ด้าน Typography, Grid Design, Composition

CLICKNEXT CO., LTD.

128/21/1 Phayathai Plazza Building 3rd Floor,

Phayathai Road, Rajtaewee, Bangkok 10400

Telephone: 0-2214-4180 Mobile: 06-3198-0765


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

ClickNext Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที