งาน โฆษณา สื่อ ใกล้ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 29 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-145547
SENIOR CREATIVE (EVENT) & STRATEGIC PLANNER/ครีเอทีฟ (อีเว้นท์)

URGENTLY REQUIRED!!!

JOB DESCRIPTION & RESPONSIBILITIES:

 • Listen and get brief from client together with Strategic Marketing Team. (ร่วมฟังบรีฟจากลูกค้าพร้อมกับทีม Strategic Marketing)
 • Research, initiate, create and able to share ideas in brainstorming with related departments. (ค้นคว้าหาข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไอเดียมานำเสนอทีมในการประชุม Brainstorming ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง)
 • Excellent communication skill, able to provide visual reference, in order to share/interpret the ideas to others. (สามารถสื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เลือกสื่อประกอบการสื่อสารได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วีดีโอ ฯลฯ เพื่อช่วยในการนำเสนอไอเดียนั้นๆ)
 • Great listening skill, have ability to take professional and constructive comment/feedback from team and/or client. (รับฟังไอเดียและความเห็นของทีมและ/หรือลูกค้า)
 • Up-to-dated digital and innovative ideas, i.e. Effects or Technology for Event / Exhibition, Online & On-ground Marketing Tools. (สามารถนำเสนอหรือผสมผสานนวตกรรมต่างๆ ทั้งแบบ online & on-ground เพื่อให้เกิดเป็นไอเดียที่โดดเด่นตรงกับวัตถุประสงค์ของงานและความต้องการของลูกค้า และสามารถดำเนินการได้จริง)
 • Able to work as independent (for small project) and as a team (for big project). สามารถทำงานทั้งแบบเป็นทีม (สำหรับโครงการใหญ่) และทำงานคนเดียวได้ (สำหรับโครงการเล็ก)
 • Able to provide the “Creative Brief” for 2D/3D Designers with visual references, design’s mood & tone and art direction. (สามารถเขียน Creative Brief ที่ประกอบด้วยภาพ reference และ art directionเพื่อให้ทีม Designer ออกแบบภาพ Graphic 2D/3D ตามไอเดียได้)
 • Able to write up DETAILED PROPOSAL (not just heading) with proper references, both in Thai & English depends on client. (สามารถเขียน Proposal อย่างละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบและ/หรือสื่อประกอบต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจไอเดียได้อย่างชัดเจน
 • PROFESSIONAL Skill in MS PowerPoint is a MUST. (สามารถใช้โปรแกรม MSPowerPoint ได้อย่างชำนาญ รวดเร็ว ระดับมืออาชีพ)
 • Pleasant and Professional Presentation Skill, in Thai & English. (ร่วมขายงานกับทีม Strategic Marketing และสามารถ present หรือนำเสนองานได้อย่างชำนาญคล่องแคล่ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคในการนำเสนอแบบมืออาชีพ)
 • Interesting and understanding in construction of Event/Expo, Event Effect Technics, able to share and collaborate with Producers and Production Team to get the best results for client. (มีความสนใจและเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง การผลิตอุปกรณ์ เทคนิคและ/หรือ Effect ต่างๆ สำหรับใช้ในงาน Event & Exhibition สามารถทำงานร่วมกับทีม Production และแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เป็นอย่างดี)
 • Good service-minded, open-minded character, ready to learn and accept guidance and coaching from supervisor and colleague. (เข้าใจงานและมีใจรักงานบริการ พร้อมที่จะเปิดใจเปิดรับความรู้หรือความคิดเห็นใหม่ๆ มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง พร้อมที่จะเรียนรู้และรับฟังความเห็นจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน พร้อมที่จะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้า)
 • Participate in Event Rehearsal, Implementation and Management. Able to contribute constructive comments to make an improvement. (ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดงาน ซ้อมการดำเนินงานและเสนอความเห็นเพื่อให้งานออกมาตรงตามที่ได้รับอนุมัติจากลูกค้า)
 • Participate & contribute the improvement plan in Post Event Evaluation. ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการทำงาน พร้อมเสนอความเห็นและรับฟังความเห็นของทีมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับงานในครั้งต่อไป
 • Excellence Communication Skill in both THAI & ENGLISH – Listening, Speaking, Writing – will be a huge ADVANTAGE. ฟัง/พูด/เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

QUALIFICATIONS:

 • Bachelor Degree, or higher, in Marketing, Advertising, Mass Communication or related fields.
 • Minimum 5 years working experience in a Marketing Services Agency, Event Marketing Agency. Experience in planing and creating marketing campaign & activations (including event, exhibition, roadshow, in-store activities, etc.) for a wide variety of industries ranging from FMCG, high-technology to luxury products.
 • Proactive, Open-minded, passionate to event creativity, self-starter, prioritized & well-organized. To initiate ideas/activities that meet client’s requirement/objectives.
 • Professional & Excellent skills in MS PowerPoint - a must.
 • Professional & pleasant attitude, with excellent interpersonal skills. Service minded.
 • Excellent presentation & communication skills in both Thai & English.
 • Good command of writing & speaking in English.
 • "Can do" attitude, positive & cross-cultural mindset. Straight forward & rational in thought & communication with respectful nature.

 

We offer attractive salary commensurate with experiences & abilities, career development opportunities & generous fringe benefits to the successful candidate. Please submit your English resume stating working experience, current salary & expected salary together with recent photo to email.

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

Marketing Garden Co., Ltd.
  Marketing Garden Co., Ltd. is a successful & expanding Below-the-Line (BTL) Marketing Services Agency.  Offering & specializing in a full range of strategic & experiential marketing programs. We provide fast & flexible solutions tailored to client’s needs & market conditions. Campaigns are specifically tailored to ensure client objectives are met. Clients come to us for trusted program execution & in-field expertise. We deliver results & ensure brand development in terms of accountability, visibility, flexibility, training & sales.   At Marketing Garden , our core capabilities include: Marketing Campaign, Experimental & Field Marketing. Shopper Marketing, In-store Planning & Activation, Merchandising Management. Event Marketing & Exhibition, Special Channel Marketing, Roadshow, Commando Troop. Sampling, Sales Promotion Handling House. Relationship Marketing (CRM, Loyalty Program). PR Activations, Product Launches. Task Force, Field Force, Sales Blitz, Audit & Mystery Shopper. For more details, please visit http://www.marketinggarden.net   At Marketing Garden, we provide marketing service solutions that deliver on solid core competencies both the client & market understand & expect.   We seek to develop long term strategic partnerships with our clients. We have the experience & ability to enhance core competencies, develop advanced solutions, reflecting best practice standards.  Due to our expansion, we invite qualified candidates to be a part of our professional team environment.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที