งาน ประกันภัย ใกล้ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

27 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-217404
Manager - Product Development (Actuarial)

Jobs Summary:

To provide actuarial expertise pertaining to product development and business development projects, including generation of product ideas, product design, profit testing, profitability analysis, participation in the product implementation Process, and evaluation of business opportunities.

 • To negotiate with reinsurer to get an effective reinsurance scheme as well as reinsurance statement and operation.
 • To deal with management reports, Analysis and statistic reports. - To supervise her subordinates to develop their talents and gain practical experiences.

Jobs Responsibilities:

Product Development

Perform product development of individual and group insurance, pricing, profit testing, filing to OIC for both premium rate and policy wording, including preparing facility for new product implementation. Able to ensure the company’s profitability and marketability and work closely with Tokio Marine Asia to get the product endorsement.

Reinsurance 

Negotiate any matter with reinsurance company and responsible for reinsurance administration in support of continuing operation i.e. preparing statement report to insurer, setting up and testing LifeAsia system etc. - Subordinate management - Supervise his/her subordinates to develop their talents and gain practical experiences. - Actuarial Projects assigned by supervisor - Responsible for actuarial projects i.e. learning new jobs/knowledge to improve themselves, finding new method to improve department’s work flow.

Jobs Qualification

 • Master or Bachelor degree in Actuarial, Statistics or related fields
 • At least 5 years of actuarial experience with substantial exposure in product/business development
 • Have Data and statistics analysis skills
 • Computer and programming skills ( Prophet Software is preferred )
 • Good communication in English
 • Excellent communication ability especially in dealing with distribution channels
 • Fellow of the Society of Actuaries (FSA) designation or Associate (ASA) with commensurate experience.

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

1 Empire Tower Building , 26th Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  ยานนาวา, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited
Tokio Marine Life Insurance (Thailand) PCL. is a company in Tokio Marine Group the world leading insurance group and oldest insurance group in Japan, has total assets of over US $ 167 billion with network in 399 cities 36 countries worldwide and financial rating AAA. Tokio Marine, in 1971, started insurance business in Thailand from nonlife business; presently operating as Tokio Marine Sri Muang Insurance Co., Ltd., to life business in 2001; presently operating as Tokio Marine Life Insurance (Thailand) PCL., established on June 16, 1997 with paid up capital 1,700 million baht. We are seeking qualified professionals who fascinate in challenging experiences to join our dynamic team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที