กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-190906
Reporter/ผู้สือข่าว

ผู้สื่อข่าวสายสังคม, การเมือง, บันเทิง(APOP)

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เปิดหน้ารายงานสด
 • ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แหล่งข่าว
 • เขียนข่าวหรือสกู๊ปพิเศษต่างๆ
 • นำเสนอประเด็นกับบรรณาธิการ

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนข่าว ทำสกู๊ปได้
 • สามารถเปิดหน้ารายงานข่าวได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์การทำข่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Amarin Television Company Limited

7 / 9 Arun-Amarin Road, Bangkok Noi Bangkok 10700

Visit our website at : www.amarintv.com

Contract person : Pattarasuda Ninrawong(pat) HR Manager 

Tel. 0-2422-9191 Ext: 2341


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Amarin Television Company Limited
“Amarin Television Company” a subsidiary company of Amarin Printing & Publishing  Public Company Limited is operating a digital terrestrial television in Thailand, named “Amarin TV 34 HD” under the  Commercial Digital Terrestrial TV license at  national level for a variety high definition  channel category that officially  broadcasted   in  second quarter of 2014. We are One among the 1st top ranked of most popular channels in Thailand.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที