กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-158170
Team Leader Operations (BNN)

Urgently  Required !!

Responsibilities :

 • Managing a team of 20 to 25 FTE's
 • To understand the complete process and its SLA.
 • Ability to understand the CTQ parameters that affect the process and work on them.
 • Ability to gauge the caliber of agents and train them accordingly
  Ensure complete participation and contribution in organization/process level initiatives(Absenteeism, Attrition control) that may be implemented from time to time to improve efficiency.
 • Ensure that the internal/external targets are met and the team shows continual improvement month on month.
 • The role holder will be accountable for self-performances of the team he is aligned to.
 • Communicate effectively with the client to resolve issues and disseminate updates on the floor.
 • Client, Customer & People Management
 • Effective performance planning for self and team and time management and skill to self-organize.
 • Ability to achieve stretch targets and take decisions as well as manage complex/ difficult employee situations
 • Handle escalations for the team
 • Work as a Single point of contact for all non-ops departments and identify, evaluate & coordinate operational, Admin, IT and HR issues
 • Timely closure of all processes and other requirements for self and Team.
 • To lead a team's available resources in order to deliver a quality service to customers in line with agreed service standards
 • Quality and Process Improvement Initiatives
 • Ensure feedback for the process/Continuous Process improvement.
 • Team's Career Planning/manage team performance & expectation
 • Evaluation of operational practices and procedures.
 • Participate in client call, calibration calls
 • Good excel and presentation Skills
 • Maintain self-knowledge of product by self-productivity, audit team work on quality parameters

 Qualifications :

 • Bachelor degree or Master degree in relate field
 • Minimum 5 years of experience in company business 
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • Should be willing to work in shifts along with the team in customer business time.
 • Overall should be a good team player with willingness to learn and drive to achieve.
 • Practice and focused on Metrics.
 • Good Excel skills and Reporting knowledge
 • Should be able to drive Continuous Improvement in process.
 • Compliance - 100% IT-Sec and on time and accurate ILC clocking in last 6 months
 • Awareness on SLA/SLO Metrics

 Work Location :     Bhiraj Tower, Sukhumvit Road

 

Interested candidates please be invited to submit resume to Apply Now

For more information, please contact Khun.Natpapat

02-744 3100 ext.4203


รายละเอียดงาน:

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
https://www.manpowerthailand.com/tris/
Manpower Inc. is a world leader in the employment services industry, offering customers a continuum of services to meet their needs throughout the employment and business cycle. The company specializes in permanent, temporary and contract recruitment; employee assessment; training; career transition and organizational consulting services. Manpower''s worldwide network of 4,500 offices in 80 countries and territories enables the company to meet the needs of its 400,000 customers per year, including small and medium size enterprises in all industry sectors, as well as the world''s largest multinational corporations. The focus of Manpower''s work is on raising productivity through improved quality, efficiency and cost-reduction, enabling customers to concentrate on their core business activities. In addition to the Manpower brand, the company operates under the brand names of Right Management Consultants, Jefferson Wells, Elan, Brook Street and Empower. Manpower Thailand is the nation’s leading recruitment company established in 1998 to offer human resources management services to businesses in search of staff and people in search of job. The company currently has 10 offices in Thailand cover in Bangkok, Chonburi, Lamphun and Songkla to cover the needs of corporate clients and job seekers.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที