งาน ไอที ใน อุดรธานี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: UD-319
Programmer (Work at Udon Thani)/โปรแกรมเมอร์

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้าน Programming CH,.Net,Web Application,Mobile Application
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

    พัฒนา Software ของบริษัท เช่น ค่า CCS ของอ้อย,รายงานอ้อย,รายงานการผลิตประจำวัน,ระบบ Intranet ภายในบริษัท และสนับสุนน Hardware/Software

หลักฐานในการสมัครงาน

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉับบ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

สถานที่ทำงาน : บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด 

73 ม.11 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  20 ปี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  อุดรธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย

The Kumphawapi Sugar Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที