งาน ขายปลีก ใน สิงห์บุรี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: SR-72
Store General Manager (SGM) ประจำสาขาสิงห์บุรี

รายละเอียดงาน

1.การขาย และ การบริหารจัดการลูกค้า  วางแผน, ดำเนินการ, ควบคุม และ รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกิจกรรมการขายให้บรรลุตามเป้าหมายยอดขาย และ ผลกำไร บริหารจัดการเกี่ยวกับต้นทุน การรักษามาตรฐานระดับสินค้าคงคลังที่พร้อมให้บริการทุกกลุ่มสินค้า ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้า นำเสนอการจัดรายการส่งเสริมการขายภายในสโตร์เพื่อพัฒนายอดขายสโตร์ ติดตามกิจกรรมคู่แข่ง และ ดำเนินการจัดทำแผนการส่งเสริมการขายภายสโตร์เพื่อเพิ่มยอดขาย  ทำงานร่วมกับผู้จัดการพัฒนาลูกค้า ในการจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อพัฒนายอดขายในแต่ละกลุ่มสินค้าภายในสโตร์ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นระหว่างทีมงานภายในสโตร์ กับทีมที่ไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2.การควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง  ตรวจสอบ และสั่งสินค้าให้มีเพียงพอกับการขายและประมาณการณ์ยอดขาย  หาแนวทางเพื่อพัฒนาให้กระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้ยอดสูญเสียน้อยลง ทำงานร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ และ ผู้จัดส่งสินค้าหรือผู้ผลิต ให้ได้เงื่อนไขทางการค้าที่ดีที่สุดและไม่มีผลกระทบต่อสต็อกสินค้า

3.การควบคุมคุณภาพ  ดำเนินการปฏิบัติงานให้ได้ครงตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด โดยการจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงาน

4.การบริหารงานบุคคล และ การพัฒนาบุคลากร  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบัติงานด้วยอัตรากำลังคนให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่วางไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโดย การควบคุมดูแลและพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้ดำเนินตามนโยบาย และ การตักเตือน บทลงโทษต่างๆ ต้องไม่ขัดต่อกฏระเบียบบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • มีประสบการณ์ด้านซูเปอร์เก็ต ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำสูง  มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถประจำสาขาที่สิงห์บุรี ได้

 

 

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก
 • สถานที่ทำงาน:
  สิงห์บุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿55,000 - ฿90,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Central Group (Central Food Retail Group)
http://www.centralgroup.com
Tops is a one-stop-shop supermarket carrying a wide range of fresh vegetables and fruits, meat, fish, seafood, groceries, dairy and bakery products. The stores also carry a great range of international food items and a line of Tops-branded products. In addition to providing one-stop shopping and quality fresh products, Tops is the home of Supercheap pricing with Everyday low prices on 7,000 key items. Most of the Tops supermarkets are located in the Central and Robinson department stores. The stores range in size from 1,500 to 5,000 square meters in floor area. There are als o free- standing supermarkets that range from 800 to 4,000 square meters in floor area. _____________________________________ Mission Our mission is to be the supermarket innovator in Thailand . Tops was the first supermarket to enter into centralised distribution for dry grocery products and the first supermarket to centralise quality checking, processing and distribution of fresh food. It was also the first supermarket with a website. Tops was the first supermarket to announce that retail prices as cheap as the supercentre operators with the introduction of the "Supercheap" pricing program with everyday low prices on 7,000 items that our consumers use everyday. It was the first supermarket to offer a "Scan Right Guarantee" , which guarantees that the prices marked in the store are correct in the cash registers.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที