งาน ประกันภัย ใน สาทร 22 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-219467
Operation Manager – Backoffice /ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

What we expect:

 • Manage four teams with 20+ headcount: payment, insurer submission, shipment, retention
  • Payment: ensure the on time collection of insurance premiums
  • Submission: collaborate with insurers to guarantee policy issuing
  • Shipment: send the policies to customers, zero backlog
  • Retention: avoid churn and upsell customers with new products and services
 • Constant processes improvements to work more efficiently
 • Collaborate effectively with other teams

Requirements:

 • 3+ years of leadership experience in operation management in customer services or telesales industry
 • Passion for process optimization, analytics, structured thinking
 • Driven beyond 9-5, high level of energy
 • Open and motivated personality
 • Fluent in English and Thai
 • Entrepreneurial mindset

Why join Rabbit Finance?

 • Steep learning curve - international, high performance team
 • Professional, international and passionate work environment
 • Access to South East Asia's start-up and investor network
 • An office in the heart of Bangkok, one of Asia's most international cities

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Rabbit Internet Co., Ltd.
rabbit finance helps people save time and make better choices with comprehensive, free and independent online comparison tools for personal loans, credit cards, insurance and home services. Headquartered in Bangkok, the group has established relationships with over 50 leading financial institutions and employs more than 200 people. rabbit finance is part of Thailand's leading Out-of-Home media service provider VGI Global Media.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที