งาน ประกันภัย ใน สวนหลวง 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

08 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-154198
Insurance Product Manager

We׳re looking for an Insurance Product Manager to join our growing and dynamic team focused on developing product offerings. In this role, you’ll take insurance products all the way from concept to delivery, including designing coverage, pricing, and creating a user experience that makes insurance fast, simple, and delightful.

You’ll collaborate with our actuarial and underwriting experts to define coverage, pricing levels, and eligibility requirements for new products. You’ll also and work closely with the Product team to implement these features with new user experience always at the forefront.

The perfect candidate will be a highly analytical, experienced project manager, who is passionate to redefine the way that insurance products are delivered.

 

Qualification

 • Master’s degree in Marketing, Business Administration, Insurance, Engineer, MIS or related field.
 • 3-5 years of Motor Insurance, Health Insurance, Personal Accident Insurance, Home Insurance or other related field such as Banking or Broker where you confident that you will come across and able to understand a Product Manager role in Insurance Business.
 • Fast learner, self-driven. Willing and excited to get your hands dirty

 

Location: The Nine Rama 9

 

Please send application by "Apply Now" button

Thanachart  InsurancePCL.

ธนชาตประกันภัย

Thanachart Career Center

G Floor, Thanachart Bank, Petchaburi Office, New Petchaburi Road

Tel:  0-2308-9300 ext. 2641 (K.Theerayuth)

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาโท
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
 • สถานที่ทำงาน:
  สวนหลวง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Thanachart Bank Public Company Limited
https://www.thanachart.co.th/en/home
URGENTLY REQUIRED!!! ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) (ธนาคารธนชาต) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 ปัจจุบันธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ แก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน Thanachart Bank Public Company Limited (TBANK) was originally a finance company known as Ekachart Finance Public Company Limited. Its head office is located at 444 MBK Tower, Phayathai Rd.,Wangmai, Pathumwan, Bangkok. TBANK commenced its operations on April 22, 2002 with a Restricted Banking License. Afterward, the Ministry of Finance granted a full commercial banking license on March 1, 2004. The Bank, now, is Thailand’s sixth-largest bank by assets size and the country's leading automobile lender. With more than 600 branches nationwide, Thanachart Bank offers a full range of financial services to over 4 million customers including Retail, Hire Purchase, Corporate and SME banking, Insurance, Life Assurance, Securities Brokerage and Fund Management.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที