งาน การผลิต ใน วังทองหลาง 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
07 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-211630
Machine Operator A-B

หน้าที่  :

 • ปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสอบความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
 • ใช้เครื่องจักร และเครื่องมืออุปกรณ์ให้ถูกต้องกับลักษณะงาน และมีการจัดเก็บดูแลรับผิดชอบ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
 • ปฏิบัติการผลิตให้มีคุณภาพเป็นตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า เพื่อรับรองระเบียบปฏิบัติระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และ มาตรฐานสากลอื่นๆ ทีบริษัทได้รับการรับรองสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 • เพศ :  ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านควบคุมเครื่องจักร 3 ปีขึ้นไป
 • ความสามารถด้านอื่นๆ:  มีความรู้ความสามารถด้านงานตัดด้วยเครื่องจักรสามารถ Layout และอ่านแบบConstruction ได้ สามารถใช้เครื่องคำนวณและเครื่องวัดเบื้องต้นได้

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

593/3 ซ.รามคำแหง39(เทพลีลา1) ถ.รามคำแหง

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อ คุณอุบลรัตน์ : โทรศัพท์ : (02)3142150

มือถือ  081-359-1959


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องกล
 • สถานที่ทำงาน:
  วังทองหลาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Best Tech & Engineering Limited
Manufacturer of pipes, fittings, tanks, and site constructions Over 150 Employees One of the largest companies in Thailand in its field ISO 9001 certified Domestic + International Clients

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที