งาน วิศวกรรม ใน ลำปาง 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

09 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: LA-212
Engineering Department Manager (Ref.Lampang)/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารงานวิศวกรรมในโรงงานอาหารกระป๋องอย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ เช่น ISO, HACCP, GMP เป็นต้น
 • มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรการผลิต
 • ผ่านการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานระดับอาวุโส จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

    1. วางแผนควบคุมการทำงานฝ่ายวิศวกรรม (ซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ระบบสาธารณูปโภค,ไฟฟ้า, น้ำดี,น้ำเสีย,ไอน้ำ) ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

    2. ออกแบบเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ภายในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

    3. วางแผนงบประมาณในฝ่ายและแผนกที่รับผิดชอบให้สัมพันธ์ กับเป้าหมาย และควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

    4. นำเสนอแนวทางต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

สวัสดิการ 

   - โบนัส

   - วันหยุดประจำปี

   - หอพักฟรี

   - สวัสดิการงานแต่ง งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่

   - ประกันสังคม

      ฯลฯ

 

Job Location : Lampang

 

บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

Contact : คุณสิริศา  สุภาราช (มิ้นท์) เบอร์ติดต่อ : 0896344303

268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Tel : 054-368512

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Majestic Food Industry Co., Ltd.
ผลิตและแปรรูป ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที