งาน การผลิต ใน มีนบุรี 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
29 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-218060
Product Manager

 

Job Responsibilities

 

 • Develop marketing plan, implement strategic activities, and ensure effectiveness of execution of marketing campaign
 • Responsible for order planning and inventory management
 • Budget control and manage P&L
 • Follow up and analyze sales target and expenses
 • Regular market visited both Bangkok and upcountry area

 

Qualifications

 • Age between 25 – 32 years old.
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing or related fields.
 • At least 3 years’ experience in marketing or brand management. (FMCG business will be advantaged)
 • Positive Attitude, committed and self-motivated and able to plan, execute and monitor the marketing & sales activities to achieve a marketing results.
 • Good command of English and computer literate.

Salary :  Based on experience, negotiable

Location  : Bangkok  District : Minburi

Please submit a full resume stating current and expected salary together with a recent photograph to the address below :

Human  Resource  Department

C.P.  Consumer  Products Co. , Ltd.

36 Ramintra Rd., Minburi,Minburi, Bangkok 10510Thailand

Tel 02-03555004

www.cpconsumer.com

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

C.P. Consumer Products Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที