กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
29 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-210110
QA Officer/เจ้าหน้าที่ QA

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบคุณภาพงานสำเร็จรูปทั่วไป และงานสำเร็จรูปฉลาก
 • ออกใบรับรองคุณภาพ (COA) งานสำเร็จรูปทั่วไปและงานฉลาก
 • ตรวจสอบคุณภาพงานสำเร็จรูปแผนกขึ้นรูปกล่อง ในกรณีที่คนแผนกขึ้นรูปกล่องขาด
 • เมื่อพบปัญหางานไม่ได้คุณภาพจะต้องติดตามให้ได้ข้อสรุป
 • บันทึกผลการตรวจสอบในใบรายงานการตรวจสอบคุณภาพ
 • ตรวจสอบคุณภาพงานที่ตัวเองทำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และควบคุมการใช้และดูแลวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อประหยัด และให้เกิดการสูญเสียให้น้อยที่สุด
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ เช่น งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรม 5 ส. ระบบคุณภาพ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. หรือปวส. ไม่จำกัดภาควิชา
 • มีความคล่องแคล่ว  มีความละเอียดรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

Kim Pai Ltd., Part.

3706/1  Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,

Bangklow, Bangkholeam,Bangkok 10120


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์
 • สถานที่ทำงาน:
  บางคอแหลม, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Kim Pai Ltd., Part.
URGENTLY REQUIRED !!! Kim Pai is a leading in business of offset printing over more than 80 years. Kim Pai has expanded our product range and facilities to offer as complete printing and packaging solution as well as relentlessly kept up with the latest printing technology, making us one of the largest and most sophisticated printers in Thailand.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที