กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-215690
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านระบบงาน ISO 9001:2015
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน มีทัศนคติที่ดี
 • มีวินัย และตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทรศัพท์ 02-5548064

Line Id: @806hkbuq , sss.hr 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Sahasamakkee Service Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที