งาน การผลิต ใน คลองสาน 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-215386
Jewelry Office Administrator and Order Manager : Open for Immediate Hiring (Full Time)

You can be a fresh graduate or an experienced person. We provide complete job training.

We are looking for a full time office administrator, to work in our office. Your job duties include:-

 • Create product descriptions in English as per our instructions and training. 
 • Create and preparing excel reports 
 • Do Social Media postings on various social media platform
 • Maintain parts of our eCommerce website as per our instructions and training (Product picture updates, price updates, description updates)
 • Order Manager: Prepare and help in order management update
 • Contact our Thai suppliers daily to follow on supply management

Job Skills Required

 • Previous Jewelry work experience is preferred but not required
 • Ability to use Microsoft Excel
 • Good English writing skill 
 • Speak Thai to visit and co-ordinate with our Thai suppliers
 • Detail Oriented and Responsible

The job is open to fresh graduates also. There is no age barrier and anyone qualified is welcome to apply.

This is a full time job from Monday to Saturday. We would prefer to hire a thai national. If you have existing basic knowledge of jewelry it is better, otherwise it can be taught. We are looking only to hire someone for long term, who can stay and work with us over next few years


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ

Kisna Gems Studio Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที