งาน Communications & Media ใกล้ BTS สะพานควาย 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

30 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-227015
Digital Media Data Analysis
Responsibilities :

•Document all APIs used in our digital environments as well as how those integration have been implemented.
•Perform UAT on developments in order to ensure they meet business requirements. This will also include ongoing investigation of reported errors.
•Partner with IT and other cross functional departments to ensure data accuracy, integrity, and integration with core BI systems. This includes items such as lead generation counts and end to end ROI tracking.
•Assists the Digital Marketing on all IT projects involving data integrations to ensure business requirements were properly executed for new systems as well as enhancements to existing ones.
•Maintain documentation of campaign tracking as well as assisting in the design and implementing new tracking code standards.
•Assist of tag management technologies such as GTM and Adobe Launch ensuring only authorized use.
•Monitor reporting related to site functionality including API heartbeat, page load performance, and website uptime.
•Provide support for enterprise marketing technologies and other internal systems.
•Perform other projects and duties as assigned.Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher in  Marketing, Business Administration or other related field.
 • Experienced on google analytics, Digital Marketing is advantage.
 • Enjoy to work as a team and eager to learn new things.
 • Positive attitude,Open minded.Ngern Tid Lor Co., Ltd.   

    428 Ari Hills Floor 9th - 15th Phahonyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand 

     Recruitment Department 0-2792-1888 ext. 5023 or 092-268-4213

 

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
 • สถานที่ทำงาน:
  พญาไท, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Ngern Tid Lor Company Limited
https://www.ngerntidlor.com/
Ngern Tid Lor Company Limited a subsidiary of Bank of Ayudhaya, is a leading provider of hire purchase and secured auto loans. The company is operated under the brand name “Ngern Tid Lor,” With over 760 branches located across 74 provinces in Thailand, NTL is rapidly expanding its business and is seeking qualified persons to join our head office to support this growth.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที