งาน ผลิตสื่อ ใกล้ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-147436
Photographer for Ecommerce Website (Non Professionals with love of product photography are welcome)

Ecommerce Photographer for Jewelry

Kisna Gems is looking for talented photographer to take pictures and make videos of our various Jewelry products like rings, pendants etc  

Job Responsibilities:

 • Take very high quality micro product photos and videos of our various jewelry products
 • Take close up photos of jewelry while capturing proper stone reflection, shine, and focus
 • Ability to touch up photos in photoshop will be an added plus

Job Requirements:

 •  Thai Nationals Only (We do not do work permit sponsorship)
 •  You do not need high level of English. Just basic understanding of our instructions and communication in English will be sufficient
 • Ability to Operate DSLR camera and take close up product photo shots
 • Previous expereince in Jewelry photos will be appreciated
 • Ability to set up lights and props to get best photographs
 • Able to work Independently, Must be Error Free Work, and dedicated personality
 • Male or Female Applicants are welcome. No age limit applicable. People of all working ages can apply
 • If possible include sample of your previous product photography work with resume

What We Provide:

 • Convininent work location (Silom Road near Silom BTS)
 • Easy Going Management
 • Good Salary
 • 8 Hour Full Time (Excluding lunch) 

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

Kisna Gems Studio
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที