งาน ผลิตสื่อ ใกล้ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-232905
Social Voice Management/Social Voice Management
รายละเอียดงาน
-บริหารจัดการข่าวสารของบริษัทผ่านช่องการสื่อสารต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ -วางแผนและออกแบบเนื้อหาการสื่อสารผ่าน Social Media และสื่ออื่นๆ -Social Media Data Analytics -ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร    ปริญญาตรี  นิเทศศาสตร์  /  สื่อสารการตลาด หรือเกี่ยวข้อง  
ความรู้/ทักษะที่ต้องการ
1. มีทักษะในการเขียนที่ดี    
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่       3. มีความรู้และเชี่ยวชาญงานด้าน Social Media เป็นอย่างดี  4.ประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อออนไลน์ / Social Media 2 ปี ขึ้นไป  

รายละเอียดงาน:

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง มานานกว่า 20 ปี วันนี้บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็น “7-Eleven ร้านอิ่มสะดวก” มีอัตราการขยายร้านสาขามากกว่า 10,000 ร้านให้บริการลูกค้า 7 ล้านคนต่อวัน ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กำลังขยายงานทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและสนใจในกิจการของบริษัทฯ เข้ามาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรคุณภาพที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที