งาน วิศวกรรม ใน อ่างทอง 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

09 กันยายน 2562
รหัสงาน: ANT-91
MAINTENANCE SUPERINTENDENT

Responsibilities

• Provides supervision of maintenance and operations activities of assigned facilities, ensure the adherence with proper safety precautions and procedures.
• Plan Preventive Maintenance and Control the machine repairing, analyse and preventive action the machine problem solving which no effect in quality production process.
• Study the steps and the methods in work for reduce the working time and increasing the productivity.
• Improve the old machine to high efficiency, creating the new machine to increasing the productivity and efficiency in auditing.
• Supervisor to ensure proper parts accountability and cost controls.
• Control and supervise Technician to solve the problem about the Machine breakdown in production process.
• Control spare parts, cost, Environment and Safety.
• Control supplier, sub-contractor and contractor for project work.

Qualifications

• Male Age 33-40 years old.
• Bachelor’s Degree in Mechanical / Industrial Engineering or a related field.
• Minimum 5 years of experiences in Maintenance Engineering.
• Have strong people and project management skills.
• Manage and control spare parts cost.
• SAP MM module knowledge necessary.
• Knowledge of Quality Management System ISO9001 ISO14001
• Computer skill (Microsoft office, Auto CAD, etc.)
• Good management and problem solving skills, strong leadership, strategic thinker and good interpersonal attitude.
• Proficient in using Microsoft Office programs and English communication (speaking, writing and listening).


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
  • ทุนการศึกษา
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

Thai Rayon Public Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !! Thai Rayon, a well-established company in Thailand engaged in the manufacturing of viscose rayon fibre with an annual turnover of Baht 3.5 billion, we are presently looking for a qualified candidate who can manage the personal, maintain harmonious relationship among employees, government official and community. He has to supervise the quality system and implementation, training and development activities, overall recruitment and placement of employees, as well as safety related activities.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที