กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

22 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148815
Graphic Designer/กราฟฟิค ดีไซน์เนอร์

Qualifications :

 • Male / Female
 • Bachelor’s Degree in Graphic Design or Communication Art ,  Product Design,  Advertising, Marketing or related fields
 • Strong in computer literacy, especially Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, Macromedia Dreamweaver as well as Microsoft Office
 • Fluent in image editing and designing tools such as Photoshop, Illustrator, video editor and other design related
 • Creative thinking with strong artistic sense
 • Experience in cosmetics design more than 3 years
 • Fluent in image editing and designing tools such as Photoshop, Illustrator, video editor and other design related
 • Ready to Learn, Ready to Think, Ready to Change the idea itself is always
 • You have an eye for detail, typography and color Highly Creative / Always have fresh and out-of-the-box ideas
 • Extremely well organized with an excellent eye for detail
 • Good command of English both written and spoken, Korean is a plus
 • Good personality, human relations, positive attitude towards team work, active, self-motivated, service mind and multi-tasking skills
 • A good team player with high level of flexibility and responsibility
 • Can work immediately
 • Thai nationality

 

Key Responsibilities :

 • Design general graphic the artwork or label of cosmetic products
 • Other jobs which be assigned by Director
 • Produce the design and production for website, product graphics, web logos, social media graphics and banners, static and rich banner ads, email campaigns, email templates (some projects may require directing external resource)
 • Work with e-commerce team and internal and external developers to ensure aesthetics also are aligned with usability, accessibility, and web standards
 • Work with developers to ensure proper implementation within a web environment and ensure consistency and integrity of the creative vision
 • Work with E-commerce Digital Marketing to translate and create marketing requirements into compelling, appropriate campaigns and designs
 • Manage and produce digital design work, including banner sizing and versioning
 • Ensure consistency of brand and creative across digital customer touch points
 • Design creative artwork of marketing media for online channel; such as advertisement on website, social channels, printing, etc
 • Idea, create
 • Self-organized and must be prepared to work with deadlines

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

The Giant (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที