กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

02 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-227642
Web Content Management (www.undubzapp.com)

BANGKOK SEARCH TECHNOLOGIES LTD. was incorporated in May 2011 and launched Yengo, the first native ad network in Thailand. With our rapid growth in number of clients has compelled us to extend our business further in the market by launching many of our services – Nytive, the premium native ad networks, Media Option, the full-service digital marketing agency that helps our clients manage their online presence, and achieve business goal, and Undubzapp, a variety web content for women in this modern world.

Since inception in 2015, Undubzapp has been a trusted publisher on LINETODAY. We are source of information on health & beauty, variety, lifestyle, promotional update, entertainment news and horoscope. Reaching more than 1.1 million active users each month.

Undubzapp is in the search for a Senior Web Content Writer to curate and manage content on our website and channels. This position requires cross-functional work with other departments to achieve our goals.

At Bangkok Search Technologies Ltd., we believe in helping client grow their businesses and encourage employee career growth. We foster a culture of inclusion and learning, where everyone is happy and successful. You will love it here! 

Responsible for the following duties and more as assigned:  

 

Job Descriptions

 • Create/ produce eye-catching content to achieve website goal
 • Manage, update and monitor content on the website
 • Propose and manage outsourced resources (freelance writers)
 • Proofread and edit content created by outsourced resources
 • Ensure best practice content writing
 • Provide creative ideas and insights to develop new content to support business-driven content priorities

 

Qualifications 

 • Bachelor’s degree in Journalism, Communication Arts, or any related field
 • Over 3 years of work experience in producing and managing content for websites or social media platforms
 • Able to work simultaneously on multiple projects and meet the deadline
 • Excellent project management and communication skills
 • Sharp attention to detail for grammar, spelling and adherence to brand guidelines
 • Creative, self-organized and result oriented

 

Special Skills / Preferred Personality:

 • Keeping up with the latest social media trends & gossip news
 • SEO Content knowledge and experience
 • Working experience in publishers websites preferred

  

Salary: Negotiable

Excellent opportunity for the right persons, good conditions working within a fast-growing company and friendly team. Working Monday - Friday. We pay high competitive salary for the qualify person.

  

Bangkok Search Technologies Ltd.

  JustCO, Mitrtown Office Tower Unit S24066, 24th Floor

     944 Rama IV Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330    

     Telephone:  081 174 1954 / 064-585-0189 ( HR )

  www.yengo.com , www.undubzapp.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Bangkok Search Technologies Ltd.
is Thailand’s leading digital company, providing digital solutions that unlock the real potential of online content and allow any brand big or small to excel in online marketing industry. Bangkok Search Technologies Ltd. was incorporated in 2011. The goal is to create the latest technology in digital search information and advertising.  If you are interested and want to be a part of our fast growing team and you are a young creative person who enjoys working in digital media and technology, have an internet savvy mind, please join our team and grow together with us.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที