กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

06 มีนาคม 2563
รหัสงาน: BK-196820
Graphic Designer/เจ้าหน้าที่กราฟิก

Job Description

- ออกแบบ และผลิตงานกราฟิกสำหรับรายการข่าว / ข่าวออนไลน์ ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

- ออกแบบ และผลิตงานกราฟิกสำหรับรายการข่าวตามช่วงเวลา ทั้งรายการสด และบันทึกเทป

- ออกแบบ และผลิตงานกราฟิกเพื่อจำลองเหตุการณ์ในรายการข่าว ทั้งรูปแบบ 2D และ 3D

- ตรวจเช็คงานต่างๆทางด้านกราฟิก เช่น ภาษา, คำสะกด, รายละเอียดของภาพ

 

Qualification

- เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์, มัลติมีเดีย, ดิจิทัลมีเดีย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานข่าว/ข่าวออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถใช้โปรแกรมสำหรับทำกราฟิกได้ เช่น Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere Pro, Maya, 3ds Max หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานเป็นกะได้ 

- หากมี Portfolio ให้แนบส่งมาพร้อมกับ Resume ที่ใช้ในการสมัครงาน


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

RS Public Company Limited
RS Public Company Limited has been growing rapidly with our 4 main business which are : Media Business  Music Distribution Business  Event Management Business  Health and Beauty Business RS people always explore new opportunities by adhering to the principles of modern management and technology. We are in response to strengthen our rapid business growth, we are urgently seeking high suitable professionals to join our team in the following positions:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที