งาน พิจารณารับประกันภัย ใกล้ BTS สะพานตากสิน 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-225133
Marketing Manager / Assistant Manager / Senior Officer (Insurance Broker)

Responsibilities:

 • Risk evaluation and propose suitable insurance product to fit client requirement.
 • Identify opportunities for new business
 • Support and cooperate with the insurers and customers for the most satisfaction in all parties.
 • Provide troubleshooting assistance where needed
 • Claim handling 

Qualifications:

 • Male / Female, Age not over 40 years old.
 • THAI Nationality
 • Bachelor's Degree or higher
 • Good communication of English
 • At least 2 years of experience in underwriting or marketing skill
 • Able to work effectively in a multi-disciplined, team environment, as well as independently
 • Maintaining a flexible and collaborative working style
 • Strong service mind, good interpersonal skill and ability to work under pressure  
 • Able to travel up-country
 • Good sense of Urgency

Benefits

 • Dental insurance
 • Five-day work week
 • Life insurance
 • Medical insurance
 • Transportation allowance
 • Travel allowance

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Kyoritsu Insurance Brokers (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที