งาน ผลิตสื่อ ใกล้ BTS ปุณณวิถี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-214218
VDO Creative/ช่างภาพวีดีโอ / ตัดต่อวีดีโอ

หน้าที่หลักของงาน (Key Result Areas) :

1. ดูแลถ่ายภาพเพื่อผลิต Video Content ของงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ถ่ายภาพ, ถ่าย VDO และตัดต่องาน, หรือเชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ

3. ผลิตงานที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาอยากรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า วิธีการใช้งาน การแก้ปัญหา

4. คิดคอนเซ็ป และไอเดียในการถ่ายทำคลิป

5. มีความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการตัดต่อ VDO ได้อย่างชำนาญ

6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. มีประสบการณือย่างน้อย 1 ปี ในงานถ่ายภาพ ,VDO ตกแต่งและตัดต่อได้อย่างชำนาญ

3. สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro, After Effect PS , Light room ในการตกแต่งภาพและตัดต่อได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงาน และวางแผนการทำงานได้ดี

5. มีความสามารถในการสื่อสารประสานงานและการทำงานเป็นทีม

6. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนางานและทักษะของตนเองอยู่เสมอ

 

ทำงานวันจันทร-ศุกร์  09.00-18.00 น. และ วันเสาร์ 09.00-13.00 น.
ออฟฟิศอยู่ใกล้ BTS ปุณณวิถี และซอยสุขุมวิท 101/1

 

 


รายละเอียดงาน:

SALE HERE (THAILAND) CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที