กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

26 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-217060
Graphic Design & Content Editor 1 Position

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศ  ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา โฆษณาประชาสัมพันธ์ ออกแบบ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Illustrator, Photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลจัดการด้าน Social Media เช่น Website, facebook, [email protected], IG
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ มีทักษะการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง มีทักษะการนำเสนอที่ดี

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์และคอนเทนต์ สำหรับ Facebook Marketing, Banner, Website และสื่ออื่นๆ
 • ออกแบบแคตตาล็อกแผ่นพับโบว์ชัวร์, สื่อโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 • สร้างสรรค์ นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับใช้ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการและการตลาดให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับภาพลักษณ์องค์กร

สวัสดิการ

 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคมและปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการประเมินทดลองงาน 119 วัน
 • เบี้ยขยัน โอที ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
 • อบรมพัฒนาความรู้และท่องเที่ยวต่างประเทศ

Engenius Co., Ltd.

Engenius International Co., Ltd.

96, 98 Chulalongkorn 48, Wangmai Sub-District,

Pathumwan District, Bangkok , 10330

TEL. 02-117-4742


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Engenius Co.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที