งาน ผู้บริหารงานลูกค้า ใน ยะลา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 มีนาคม 2563
รหัสงาน: YAL-25
หัวหน้าแผนกบัญชี (ฺBetong Green Power)/หัวหน้าแผนกบัญชี
 • ควบคุม ดูแล การจัดทำบัญชีบริหาร เช่น ต้นทุน งบประมาณ งบการเงิน เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานให้กับผู้บริหาร 
 • ปิดงบการเงินประจำเดือนและจัดทำรายงานเชิงบริหาร
 • ควบคุมและนำเสนองบประมาณ
 • ติดตามการใช้งบประมาณ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุความแตกต่าง และหาสาเหตุความสูญเสียพร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข
 • ควบคุม และติดตามบัญชีสินค้าคงคลัง ต้นทุนการผลิต และสินทรัพย์ถาวร
 • ควบคุมและนำเสนอต้นทุน พร้อมวิเคราะห์สาเหตุผลแตกต่างประจำเดือนนำเสนอผู้บริหาร
 • ดูแลการจัดทำงบการเงินรวม และวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอและจัดทำรายงานให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ในด้านคุณภาพ , ความปลอดภัยของอาหาร , สิ่งแวดล้อม , ความปลอดภัย , แรงงาน และอื่น ๆ ตามที่มีนโยบายจากบริษัท

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  ยะลา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿30,000 - ฿35,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
https://www.mitrphol.com/home.php
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม"

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที